جا حوله ای فانتزی آریاسام

توضیحات

محصول بسیار کاربردی مناسب برای جای حوله و انواع وسایل دیگر

داخل هر پک چسب و پیچ جهت نصب در نظر گرفته شده